Najlepšia cena - kurzy VMP len 235 EUR ( 195 EUR bez DPH ) pre budúcich najlepších kapitánov
Len do konca júna 2016!Vaši budúci lektori sú skutoční odborníci, s výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, profesionálny prístup k Vám a k tomu momentálne najlepšia cena od nás len do konca júna 2016.

Nestíhate? Kúpte si voucher, alebo ho darujte, platí do konca roka 2016.


Hľadáte Kapitánsky kurz, Kapitánsky preukaz, Kapitánske skúšky, Vodca malého plavidla, či iné označenie ako Lodičák, alebo Námorný kurz, Rádiooperátor?

Ponúkame Vám kapitánske kurzy: Vodca malého plavidla, Veliteľ námorného rekreačného plavidla a Rádiotelefonista


Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode! Získajte preukaz u nás, profesionálov.


Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás - nových kapitánov. Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a preto naši absolventi dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky na skúškach i v praxi. Pomôžeme Vám aj so správnym výberom a starostlivosťou o vášho lodného miláčika.

Vodca malého plavidla je vnútrozemský, medzinárodný preukaz na rieky a jazerá.
Kapitánsky kurz na more je Veliteľ námorného rekreačného plavidla. Jeho povinnou súčasťou je preukaz Radiotelefonistu.
Kurz Veliteľ námorného rekreačného plavidla 10.júna 2016.

Kurz Vodca malého plavidla 17. júna 2016.

Pre zaujemcov o realizaciu kurzov VMP a VNRP našou spoločnostou ponukame vernostnu zlavu z bežnej ceny kurzu, cena za oba kurzy 510 EUR.Tešíme sa s vami - na našej ostatnej skúške VMP v apríli 2016 boli z 13 kandidátov všetci úspešní a z toho 10 kandidáti na plný počet bodov v kategóriách A aj B!
Ešte váhate, či k nám máte íst do kurzu? My vás na skúšky pripravíme!


NOVINKA - Umožníme Vám pripravovať sa na elektronickú skúšku odbornej spôsobilosti VMP v našom testovacom portále


Pre záujemcov ponúkame dodatočné, denné i večerné kondičné plavby nad rámec povinného bloku plavieb v kurze a to aj na vodných skútroch. Na kondičnú plavbu si so sebou môžete zobrať jednu - dve blízke osoby.

Nielen pre našich kurzistov poskytujeme odborné a profesionálne poradenstvo a pomoc pri voľbe vhodného člna, pri plavbe, či záchrane na vode.


Na základe zmeny zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v roku 2010 a zmeny a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme sa ako prví stali držiteľmi poverenia Dopravného úradu na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodcu malého plavidla, ktoré vykonávame v kategóriách A,B,C.

- odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.

Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 .

Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode!Najbližší termín kurzu Vodca malého plavidla : 17. júna 2016

Tu sa môžete prihlásiť:


Prihláška na kurz

tel. +421 910 569 933, +421 910 312 399, kurzy@prenajom-lodi.sk,


Kurzy VMP už len do 30.6.2016 za 235 EUR! Bežná cena 250 EUR.
Skupina C - doplatok za prakticky vycvik na plachetnici, celkova čiastka za kurz A,B,C je 350 EUR. Nemôžete ísť na kurz 17.6.2016? Kúpte si voucher, platí do konca roka 2016.


Pre zaujemcov o realizaciu kurzov VMP a VNRP našou spoločnostou ponukame vernostnu zlavu z bežnej ceny kurzu, cena za oba kurzy 510 EUR.
NOVINKA - Po kurze Vám umožníme pripravovať sa na testy v našom portále: Testy VMP - Hot chilli

Pre nedočkavých portál dopravného úradu: Testy VMP - Dopravný úrad


Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet - WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splneni podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.


Teoretická časť : Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)
Praktická časť : Dunaj a jeho ramená, jazdy sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu
Výcvikové plavidlá: motorové člny Four Winns 2200 (8m) a Regal 1900 (6m), vodné skútre Sea-Doo 130 HP, plachetnica Sportina 620


Študijný materiál schválený Dopravným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

1. Teoretická časť: Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

2. Praktická časť: Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií a ďaľšie plavebné zručnosti, ktoré získate len u nás. Praktické jazdy realizujeme na nových plavidlách, na ktorých budete skúšaní.

Časové rozpätie kurzu : Piatok 16,00 - 20,00 hod.
Sobota 8,00 - 18,30 hod.
Nedeľa 8,00 - 17,30 hod.

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:

- žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- fotokópia vysvedčenia/ dokladu o dosiahnutom vzdelaní, minimálne základného vzdelania
- 33 EUR + 10 EUR - poplatok za skúšku a vydanie preukazu
- stiahnite si tlačivá, alebo vám ich pošleme mailom - www.nsat.sk

Kapitáni, ktorí u nás absolvujú kurz, získajú na produkty Yamaha, zapožičanie lode, alebo vodného skútra zľavu 10 % z ceny výletu, prenájmu.

Termíny kurzov 1.polrok 2016 Č. kurzu

Termíny kurzov

Skúška na ŠPS

 1.

04. – 06. 03. 2016 18. 03. 2016

 2.

18. - 20. 03. 2016 01. 04. 2016

 3.

08. - 10. 04. 2016 22. 04. 2016

 4.

29. – 01. 05. 2016 20. 05. 2016

 5.

20. - 22. 05. 2016 >03. 06. 2016

 6.

17. – 19. 06. 2016

01. 07. 2016

 7.

08. – 10. 07. 2016 22. 07. 2016Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva naša spoločnosť Hot chilli lode, s.r.o. kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

Stupeň C - pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice
Stupeň B - morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia
Stupeň A - oceánska plavba na mori bez obmedzenia


Štúdijný materiál schválený Námorným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

Kurz v úrovni stupňa C:
Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej zo základných vedomostí z predmetov:
- Navigácia
- Plavebná náuka - vrátane plachetníc
- Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG 1972
- Meteorológia
- Zdravoveda
- Angličtina

Najbližší termín kurzu Veliteľ námorného rekreačného plavidla : 10.06.2016

kurzy@prenajom-lodi.sk tu sa môžete prihlásiť: Prihláška na kurz , tel. +421 910 569 933, +421 910 312 399,


Doklady potrebné k vydaniu preukazu :

- vek 18 rokov - žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
- žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori
- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
- potvrdenie o plavebnej praxi/ o naplávaných 200 NM na plachetnici, alebo 100 motohodín na motorovom člne - záujemcom umožníme nadobudnúť prax
- 2 farebné fotografie pasového formátu
- poplatok v hodnote 40,- EUR
- odborná spôsobilosť - Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby ( v ponuke)

Cena kurzu : 350,- EUR
Rozvrh kurzu: piatok - nedela

Skúška sa trvá spravidla od 8,00 hod- 15,00.
Termíny kurzov pre plavebnú oblasť "C" do 12 NM od pobrežia na prvý polrok 2016

 Kurz Termíny kurzov Skúška

 1.

22. – 24. 01. 2016 22. 02. 2016

 2.

19. – 21. 02. 2016 03. 03. 2016

 3.

22. – 24. 04. 2016 03. 05. 2016

 4.

20. – 22. 05. 2016 08. 06. 2016

 5.

10. – 12. 06. 2016

06. 07. 2016
Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm.

Doklady potrebné ku skúške :
- prihláška
- farebné fotografie pasového formátu 2ks
- kolky/ hotovost v hodnote 20 EUR

Cena kurzu : 100,- EUR
V prípade záujmu o individuálny kurz je cena 150 EUR.
Odborná spôsobilosť RT je podmienkou vydania preukazu Veliteľ námorného rekreačného plavidla.

kurzy@prenajom-lodi.sk tu sa môžete prihlásiť: Prihláška na kurz , tel. +421 910 569 933,


Termíny kurzov rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na kurz VNRP

 Kurz Termíny kurzov Skúška

 1.

23. 01. 2016 23. 02. 2016

 2.

22. 02. 2016 04. 03. 2016

 3.

21. 04. 2016 05. 05. 2016

 4.

20. 06. 2016

22. 06. 2016

Kapitánom s oprávnením na motorové člny a vodné skútre ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna a vodných skútrov. Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách a vybraných jazerách.

Chcete si byť istí na skúške? Je to už dlhšie, čo ste boli na lodi?
Alebo už ovládate plavbu počas dňa, je pre vás bežná? Ako prví ponúkame dodatočné denné i večerné kondičné plavby nad rámec povinného bloku plavieb v kurze na našej lodi, ktoré vás obohatia o ďalšie plavebné zručnosti, a to aj na vodných skútroch (len denná plavba).
Na kondičnú plavbu v člne si so sebou môžete zobrať 1-2 blízke osoby. Odporúčame celkový počet osôb zvážit s ohľadom na váš cieľ. Plavbychtivá partia bude mať na lodi určite iné očakávania ako vy :o))

Cena 1 hod. kondičnej plavby:
motorový čln - 110 EUR/ *100 EUR
vodný skúter - 100 EUR/ *90 EUR
*Kapitáni, ktorí absolvovali kurz u nás - 10% zľava.

Ďakujeme všetkým za návštevu nášho stánku na výstave Boatshow 2016 v Inchebe.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia nielen na vode.

Veríme, ze ponuka našich kurzov Vás oslovila. Ak by ste mali záujem o doplňujúce informácie, otázky k ďalším možnostiam, neváhajte nám napísať, alebo zavolať:

tel. +421 910 569 933
tel. +421 910 312 399

email: info@prenajom-lodi.sk
email: kurzy@prenajom-lodi.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutia na vode.Copyright © 2008 Jaromír Minařík - Hot chilli lode