Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode!Hľadáte Kapitánsky kurz, Kapitánsky preukaz, Kapitánske skúšky, Vodca malého plavidla, Veliteľ námorného rekreačného plavidla, alebo Námorný kurz, Rádiooperátor, Rádiotelefonista pre plavebnú pohyblivú službu na more, vnútrozemskú, leteckú pohyblivú službu
Vodca malého plavidla je vnútrozemský, medzinárodný preukaz platný na rieky a jazerá
Kapitánsky preukaz platný na more je Veliteľ námorného rekreačného plavidla
K vydaniu preukazu na more potrebujete preukaz RadiotelefonistaCeloročná ponuka:


- v kurze Vodca malého plavidla akčná jazda na vodnom skútri YAMAHA , alebo

- zľava na balík kurzov na more a vnútrozemský na motorové lode a plachetnice zľava 80 EUR, alebo

- zľava na balík kurzov na more a vnútrozemský na motorové lode zľava 40 EUR

Úhrada a realizácia aj postupne


S výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, individuálny a profesionálny prístup k Vám. Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás - nových kapitánov.

Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a aj preto naši absolventi dlhodobo patria medzi tých najlepších, čo sa týka výsledkov na skúškach i v praxi.Všetkých záujemcov o získanie kapitánskeho kurzu informujeme, darčekové vouchre platia 12 mesiacov a naviac budú predlžené o dobu nemožnosti vykonať kurz ( dodržiavanie opatrení - Covid 19)

Aj takouto formou chceme prispieť k plniu vašich snov - byť kapitánom lode.


Buďte včas pripravení na leto!Videá zo získavania praxe na mori a na riekach, cez deň, večer a v nociPonúkame kapitánske kurzy: Vodca malého plavidla, Veliteľ námorného rekreačného plavidla a Rádiotelefonista, ktoré pre vás vykonávame vo Verejných prístavoch, a.s., a v Dome lodníkov v Bratislave.

Nemáte čas ísť plachtiť na more? Skúste Balatón, či Neusiedler. S preukazom Vodca malého plavidla v skupine A, B, C máte sladké more na dosah. A pre záujemcov o preukaz Rádiotelefonista na vnútrozemskú plavbu ponúkame v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľavu.

Je to už dlhšie, čo ste boli na plachetnici, motorovom člne, vodnom skútri? Potrebujete získat nautickú a plavebnú prax? Prečítajte si viac v Kondičných plavbách.

Nestíhate ? Kúpte si voucher, alebo ho darujte ako darček. Radi vám pomôžeme Vám aj so správnym výberom a starostlivosťou o vášho lodného miláčika.


Nielen pre našich kurzistov poskytujeme odborné a profesionálne poradenstvo a pomoc pri voľbe vhodného člna, pri plavbe, či záchrane na vode.

Na základe zmeny zákona č. 338 o vnútrozemskej plavbe účinnej od 2.1.2019 pre vás vykonávame kurzy VMP v zmysle týchto zmien, 10 vyuč. hod. praktického výcviku v kat. AB a v kategórii C naviac 5 vyuč. hodiny


Varianta č. 1: Kurz VMP v skupine A - B - motorové lode bez obmedzenia výkonu


Cena kurzu 350 EUR - najlepšia cena/ kvalitaDosahujeme najlepšie výsledky na skúškach a v praxi a preto pre vás ponúkame naviac:
- individuálnu Safari jazdu na vodnom skútri* v dĺžke 30 minút vrátane paliva a viest, alebo
- denná/ nočná kondičná plavba v hodnote 100 EUR
- zľava 40 EUR na námorný kurz z bežnej ceny kurzov spolu

V našej škole je možné doplniť praktický výcvik aj na vodné skútre, ktoré je možné si po kurze zapožičať.
Pre maximálnu kvalitu výuky je počas povinného výcviku počet osôb v lodi max. 2-3Varianta č. 2: Kurz VMP v skupine A - B - C - motorové lode a plachetnice


Cena kurzu 520 EUR - najlepšia cena/ kvalita


V kurze získate naviac:
- individuálnu Safari jazdu na vodnom skútri* v dĺžke 30 minút vrátane paliva a viest, alebo
- denná/ nočná kondičná plavba v hodnote 100 EUR
- zľava 80 EUR na námorný kurz z bežnej ceny kurzov spolu


V našej škole je možné doplniť praktický výcvik aj na vodné skútre, ktoré je možné si po kurze zapožičať.
Pre maximálnu kvalitu výuky je počas povinného výcviku počet osôb v lodi max. 2-3, na plachetnici 1-2 osobyVarianta č. 3: Kurz VMP skupina C - rozšírenie na plachetnice pre držiteľov kategórie AB


Cena kurzu 180 EUR

Varianta č. 4: Kurz VMP skupina A - pre záujemcov od 15-18 rokov, resp. do max. výkonu motora 20 kw ( 25 HP)


Cena kurzu 300 EUR


TOP PONUKA - Safari jazda na vodnom skútri v cene kurzuRadšej máte vodné skútre? Po získaní preukazu VMP možete využiť benefit 30 min. skvelej jazdy na vodnom skútri z nášho pontónu vo Vlčom hrdle. Plavba zahŕňa palivo vodného skútra, zapožičanie plávacej vesty na skúter, prípr. ochrannú prilbu. V prípade potreby ponúkame profesionálny doprovod. Zažijete akčných 30 minút zábavy a adrenalínu. Prenájom vodných skútrov v štandardnej ponuke nájdete v sekcii Prenájom lodí a vodných skútrov

Chcete darovat kurz ako darček? Ponúkame darčekový voucher platný 12 mesiacov

Pre záujemcov o preukaz Rádiotelefonista na vnútrozemskú plavbu ponúkame v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľavu 25 EUR z ceny kurzu Rádiotelefonista.

Umožníme Vám pripravovať sa na elektronickú skúšku odbornej spôsobilosti VMP A,B,C v testovacom portále, bez rizika s garanciou aktuálnosti testových otázok v gescii dopravného úradu
TESTY

Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet - WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splneni podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.


Miesto kurzu:

Teoretická časť : Prístav, Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)

Praktická časť : naša marina vo Vlčom hrdle na Dunaji, jeho ramená, jazdy sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu

Výcvikové plavidlá: motorový čln RIVER 175 (6m), vodné skútre YAMAHA, plachetnica EMPO 830

Študijný materiál je schválený Dopravným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 32 vyuč. hodín v zmysle zákona

1. Teoretická časť: Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

2. Praktická časť: Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií a ďaľšie plavebné zručnosti, ktoré získate len u nás. Praktické jazdy realizujeme na nových plavidlách, na ktorých budete skúšaní.


Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:

- žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
- žiadost o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- 32 EUR + 10 EUR - poplatok za skúšku a vydanie preukazu
- stiahnite si tlačivá, alebo vám ich pošleme mailom - www.nsat.sk

c
Časové rozpätie kurzu :
Piatok 15,00 - 19,00 hod.
Sobota 8,00 - 17,00 hod., kat. C 17,00- 19,00
Prihláška na kurz

kurzy@lodi.sk


Termíny kurzov
Skúšku je možné vykonať najskôr 10 dní kurze. O presnom termíne skúšky rozhoduje Dopravný úrad, spravidla 2 týždne od kurzu. Skúšku je možné odložiť max. do 6 mesiacov.


  Termíny kurzov Bratislava

 

14. – 15. 04. 2023

 

12. – 13. 05. 2023

 

16. – 17. 06. 2023

 

14. – 15. 07. 2023

 

08. – 09. 09. 2023

 

13. – 14. 10. 2023
Vodca malého plavidla

- je odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.

Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 .

Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonávame kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.
Kurzy a skúšky sa realizujú našou spoločnosťou v našich priestoroch.

Preukaz VNRP potrebujete ak má rekreačné plavidlo:
- celkovú dĺžku viac 2,5m a maximálne do 24 m
- výkon hlavného motora je vyšší ako 4 kW
- plocha základného oplachtenia je väčšia ako 12 m2
- počet osôb na palube je max. 12


Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

Stupeň C - pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.
Stupeň B - morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia
Stupeň A - oceánska plavba na mori bez obmedzenia


Štúdijný materiál schválený Námorným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

Kurz v úrovni stupňa C:
Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej zo základných vedomostí z predmetov:
- Navigácia
- Plavebná náuka - vrátane plachetníc
- Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG 1972
- Meteorológia
- Zdravoveda
- Základy jachtárskeho slovníka v AJ

Doklady potrebné k vydaniu preukazu :

- vek nad 18 rokov - žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
- žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori
- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
- potvrdenie o plavebnej praxi/ o naplávaných 200 NM na plachetnici, alebo 100 motohodín na motorovom člne - záujemcom umožníme nadobudnúť prax
- 2 farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm
- kolok v hodnote 40,- EUR
- absolvovanie praktickej plavby/skúšky podľa výberu kvalifikácie preukazu na motorovom člne, alebo na plachetnici v SR, AT, HU v individuálnom, alebo skupinovom termíne, alebo
- alebo absolvovanie praktickeho výcviku vrátane potrebnej praktickej skúšky s našimi kapitánmi v Chorvátsku
- preukaz, alebo kurz u nás - odborná spôsobilosť - Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby ( v ponuke)

Cena teoretickej časti kurzu : 420,- EUR


Časové rozpätie kurzu :

Piatok 8,00 - 20,00 hod.
Sobota 8,00 - 18,00 hod.
Nedeľa 8,00 - 15,00 hod.


Skúška trvá spravidla od 8,00 hod- 14,00.


Prihláška na kurz

kurzy@lodi.skTermíny kurzov pre plavebnú oblasť "C" do 12 NM od pobrežia


Termín skúšky bude upresnený začiatkom 2022 námorným úradom

  Termíny kurzov Skúška

 

17. – 19. 03. 2023 03. 04. 2023

 

21. – 23. 04. 2023 10. 05. 2023

 

19. – 21. 05. 2023 02. 06. 2023

 

09. – 11. 06. 2023 23. 06. 2023

 

18. – 20. 08. 2023

 

22. – 24. 09. 2023

 

20. – 22. 10. 2023

 

24. – 26. 11. 2023Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm od pobrežia. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľ námorného rekreačného plavidla.

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia.

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu I. a II. oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť leteckej pohyblivej služby.

V jednom termine skúšky je možné vykonať aj skúšku na OS vnútrozemskej vodnej cesty k vysielačkám zabudovaným v člnoch plaviacich sa na vnútrozemských vodných cestách. Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 2x fotografie

Pre záujemcov o preukaz Rádiotelefonista na vnútrozemské vodné cesty ponúkame v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľavu 25 EUR z ceny kurzu Rádiotelefonista.

Doklady potrebné ku skúške :
- prihláška
- farebná fotografia 1 ks vo formáte 3,5 x 3 cm
- kolky/ hotovost v hodnote 20 EUR

Cena kurzu : 140,- EUR,
V prípade záujmu o individuálny kurz je cena 350 EUR.

Prihláška na kurz

kurzy@lodi.skTermíny kurzov rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na kurz VNRP, trvá cca 3,5 hodiny

 Kurz Termíny kurzov Skúška

 

16. 03. 2023 28. 03. 2023

 

23. 04. 2023 03. 05. 2023

 

20. 05. 2023 08. 06. 2023

 

08. 06. 2023 29. 06.2023

 

20. 08. 2023

 

23. 09. 2023

 

19. 10. 2023

 

23. 11. 2023
Kapitánom s oprávnením na motorové člny a vodné skútre ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna, plachetníc a vodných skútrov. Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách, a na vybraných veľkých jazerách v blízkosti SR.

Chcete si byť istí na skúške? Je to už dlhšie, čo ste boli na lodi?
Alebo už ovládate plavbu počas dňa, je pre vás bežná? Ako prví ponúkame dodatočné denné i večerné kondičné plavby nad rámec povinného bloku plavieb v kurze na našej lodi, ktoré vás obohatia o ďalšie plavebné zručnosti, a to aj na vodných skútroch (len denná plavba).
Na kondičnú plavbu v člne si so sebou môžete zobrať 1-2 blízke osoby. Odporúčame celkový počet osôb zvážit s ohľadom na váš cieľ. Plavby chtivá partia bude mať na lodi určite iné očakávania ako vy :o))


Výuka je uvedená v 60 minútových hodinách

Cena 1,5 hod. kondičnej plavby na motorovom člne:
motorový čln - 170 EUR
nočná kondičná plavba - 210 EURCena 3 hod. praktického výcviku na motorovom člne
motorový čln - 250 EUR/osoba
Cena praktického výcviku zameraného na získanie zručností pri manévrovaní, obdobný výcvik ako v kurze Vodca malého plavidlaCena kondičnej plavby na plachetnici:
2 hodinová kondičná plavba na plachetnici ( 22-26 Ft )- 200 EUR/ osoba - Králová nad Váhom
4 hodinová kondičná plavba na plachetnici ( 30-33 Ft )- 250 EUR/ osoba - Neusiedler See, min. počet osôb 4
6 hodinová kondičná plavba na plachetnici ( 33-36 Ft )- 250 EUR/ osoba - Balaton, min. počet osôb 6
Kondičná plavba na mori:

Nemáte dostatok času na týždennú plavbu? Získajte prax na mori v dlžke 200 NM a zložte praktickú skúšku, alebo sa zdokonalujte v ovládaní plachetnice. Intenzívny 4 dňový výcvik na mori.

Plavby na plachetnici s našimi kapitánmi, ktorí sú držiteľmi odbornej spôsobilosti oceánskej plavby, oprávnení vykonávať skúšky a ktorí vás pripravia nielen na skúšky, ale aj do vašej praxe.

Typ plavidla: Oceanis 38 - 41 Ft
Počet osôb: 5 + 1 (3 kajuty)
Marina: Biograd, Chorvatsko
Inštruktori: držitelia poverenia Námorného úradu, oprávnení vykonávať praktické skúšky VNRP
Cena plavby: 550 EUR
Cena zahrňa: prenájom lode, inštruktor, pohonné hmoty, prístavné poplatky, potvrdenie o praktickej skúške potrebnej k vydaniu námroného preukazu v hodnote 200 EUR
Dalšie poplatky: strava, doprava na miesto


Termín: 06. – 10.05. 2023 počet volných miest 0 z 5 – obsadený

Termín: 10. – 13.05. 2023 počet volných miest 0 z 5 – obsadený

Termín: 13. – 16.05. 2023 počet volných miest 0 z 5 – obsadený

Termín: 16. – 20.05. 2023 počet volných miest 3 z 5Pre zabezpečenie kvalitnej výuky je počet miest na lodi limitovaný na max. 5 osôb + kapitán. Dalšie termíny po dohovore.

Veríme, ze vás ponuka našich kurzov oslovila.

Ak by ste mali záujem o doplňujúce informácie, otázky k ďalším možnostiam, neváhajte nám napísať:

email: kurzy@lodi.sk
Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutia na vode.Copyright © 2008 Jaromír Minařík - Hot chilli lode