Hľadáte Kapitánsky kurz, Kapitánsky preukaz, Kapitánske skúšky, Vodca malého plavidla, Veliteľ námorného rekreačného plavidla, či iné označenie ako Lodičák, alebo Námorný kurz, Rádiooperátor, Rádiotelefonista?

Vodca malého plavidla je vnútrozemský, medzinárodný preukaz na rieky a jazerá.
Kapitánsky kurz na more je Veliteľ námorného rekreačného plavidla. K vydaniu preukazu na more potrebujete preukaz Radiotelefonista.


Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode!
Nemôžete ísť teraz na kurz ? Kúpte si voucher, alebo darujte kurz ako darček, platí do 31.12.2017.Pri prihlásení sa na oba kapitánske kurzy zľava 100 EUR z bežnej ceny kurzov.

Ponúkame kapitánske kurzy: Vodca malého plavidla, Veliteľ námorného rekreačného plavidla a Rádiotelefonista, ktoré pre vás vykonávame v Dome lodníkov v Bratislave.

S výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, individuálny a profesionálny prístup k Vám. Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás - nových kapitánov. Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a aj preto naši absolventi dlhodobo dosahujú výborné výsledky na skúškach i v praxi. Nestíhate ? Kúpte si voucher, alebo ho darujte ako darček.
Radi vám pomôžeme Vám aj so správnym výberom a starostlivosťou o vášho lodného miláčika.

Pre viac otázok zavolajte tel. +421 910 569 933, tel. + 421 910 312 399


Je to už dlhšie, čo ste boli na plachetnici, motorovom člne? Nemáte čas ísť na more, na rieku? Chcete si byť istí svojimi zručnosťami?
Pre záujemcov ponúkame dodatočné kondičné plavby na plachetniciach, na motorových člnoch a to denné i večerné, nad rámec povinného bloku plavieb v kurze, prípadne aj na vodných skútroch. Prečítajte si viac dole v Kondičných plavbách.


NOVINKA - Umožníme Vám pripravovať sa na elektronickú skúšku odbornej spôsobilosti VMP v našom testovacom portále, bez rizika

Nielen pre našich kurzistov poskytujeme odborné a profesionálne poradenstvo a pomoc pri voľbe vhodného člna, pri plavbe, či záchrane na vode.


Na základe zmeny zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v roku 2010 a zmeny a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme sa ako prví stali držiteľmi poverenia Dopravného úradu na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodcu malého plavidla, ktoré vykonávame v kategóriách A, B, C.- odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.


Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 .

Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.


Najbližší termín kurzu Vodca malého plavidla v Bratislave: 07.04.2017


Kurz VMP v skupine A - B - C za 280 EUR.


Praktický výcvik na motorové člny a vodné skútre bez obmedzenia výkonu v cene kurzu.

BONUS naviac večerná kondičná plavba
Chcete plávať cez deň aj večer? Pre záujemcov 1 hod. večernej plavby naviac, na väčšom, nadštandarnom člne. Získate skúsenosti s vedením dvoch rôznych člnov, čo je pre vás ďaľšia zručnosť a výhoda, nielen pri hľadaní toho správneho člna.
Trvanie plavby: cca 60 min
Trénovanie večernej plavby, orientácia a rozoznávanie svetelného značenia v noci
Trénovanie plavby v plavebnej dráhe za tmy, správneho smerovania, rozjazdu, plavby v sklze
Trénovanie státia na jednom mieste proti toku rieky, tréning manévru priblíženie sa k pontónu, inému plavidlu
(trvanie plavby závisí od plavebných a poveternostných podmienok, +- 5-10 min.)
Porozmýšlate? Opýtajte sa nás. S nami sa nemusíte obávať ani nočnej plavby, či v noci, či cez den, na vode sme ako doma.


Skupina C - doplatok 130 EUR za praktický výcvik a skúšku na plachetnici. Praktický výcvik a skúška na motorový člny v cene kurzu.


Prihláška na kurz


tel. +421 910 312 399 info@prenajom-lodi.sk,


NOVINKA Po úhrade kurzovného Vám zašleme prihlasovacie údaje a umožníme pripravovať sa na testy v našom vlastnom testovacom portále: testy.kapitansky-kurz.sk

Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet - WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splneni podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.


Teoretická časť : Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)
Praktická časť : Dunaj a jeho ramená, jazdy sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu
Výcvikové plavidlá: motorové člny Four Winns 2200 (8m) a Regal 1900 (6m), vodné skútre Sea-Doo 130 HP, plachetnica Sportina 620

Študijný materiál je schválený Dopravným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

1. Teoretická časť: Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

2. Praktická časť: Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií a ďaľšie plavebné zručnosti, ktoré získate len u nás. Praktické jazdy realizujeme na nových plavidlách, na ktorých budete skúšaní.


Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.
Kapitáni, ktorí u nás absolvujú kurz, získajú na produkty Yamaha, zapožičanie lode, alebo vodného skútra zľavu 10 % z ceny výletu, prenájmu.

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:

- žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- fotokópia vysvedčenia/ dokladu o dosiahnutom vzdelaní, minimálne základného vzdelania
- 33 EUR + 9,50 EUR - poplatok za skúšku a vydanie preukazu
- stiahnite si tlačivá, alebo vám ich pošleme mailom - www.nsat.sk

c
Časové rozpätie kurzu : Piatok 16,00 - 20,00 hod.
Sobota 8,00 - 18,00 hod.
Nedeľa 8,00 - 17,00 hod.Termíny kurzov na 1.polrok 2017
O termíne skúšky rozhoduje Dopravný úrad podľa jeho kapacít, spravidla do 2 týždňov.


 Č. kurzu Termíny kurzov Bratislava Skúška na DÚ Bratislava

 1.

03. 03. – 05. 03. 2017 16. 03. 2017

 2.

17. 03. - 19. 03. 2017 30. 03. 2017

 3.

31. 03. - 02. 04. 2017 13. 04. 2017

 4.

07. 04. – 09. 04. 2017 27. 04. 2017

 5.

28. 04. – 30. 04. 2017 11. 05. 2017

 6.

19. 05. - 21. 05. 2017 01. 06. 2017

 7.

26. 05. – 28. 05. 2017 08. 06. 2017

 8.

16. 06. - 18. 06. 2017 29. 06. 2017

 9.

30. 06. – 02. 07. 2017 13. 07. 2017Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva naša spoločnosť Hot chilli lode, s.r.o. kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

Preukaz VNRP potrebujete ak má rekreačné plavidlo:
- celkovú dĺžku viac 2,5m a maximálne do 24 m
- výkon hlavného motora je vyšší ako 4 kW
- plocha základného oplachtenia je väčšia ako 12 m2
- počet osôb na palube je max. 12


Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

Stupeň C - pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.
Stupeň B - morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia
Stupeň A - oceánska plavba na mori bez obmedzenia


Štúdijný materiál schválený Námorným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

Kurz v úrovni stupňa C:
Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej zo základných vedomostí z predmetov:
- Navigácia
- Plavebná náuka - vrátane plachetníc
- Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG 1972
- Meteorológia
- Zdravoveda
- Základy jachtárskeho slovníka v AJ

Najbližší termín kurzu Veliteľ námorného rekreačného plavidla : 07.04.2017

info@prenajom-lodi.sk tu sa môžete prihlásiť: Prihláška na kurz ,
tel. + 421 910 312 399
tel. +421 903 057 345,


Doklady potrebné k vydaniu preukazu :

- vek 18 rokov - žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
- žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori
- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
- potvrdenie o plavebnej praxi/ o naplávaných 200 NM na plachetnici, alebo 100 motohodín na motorovom člne - záujemcom umožníme nadobudnúť prax
- 2 farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm
- poplatok/ kolok v hodnote 40,- EUR
- odborná spôsobilosť - Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby ( v ponuke)

Cena kurzu : 360,- EUR


Časové rozpätie kurzu :

Piatok 8,00 - 20,00 hod.
Sobota 8,00 - 18,00 hod.
Nedeľa 8,00 - 15,00 hod.Skúška sa trvá spravidla od 8,00 hod- 15,00.
Termíny kurzov pre plavebnú oblasť "C" do 12 NM od pobrežia na prvý polrok 2017.


 Kurz Termíny kurzov Skúška

 1.

03. – 05. 02. 2017 22. 02. 2017

 2.

03. 03. – 05. 03. 2017 22. 03. 2017

 3.

07. 04. – 09. 04. 2017 26. 04. 2017

 4.

05. 05. – 07. 05. 2017 24. 05. 2017

 5.

09. 06. – 11. 06. 2017 28. 06. 2017Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm od pobrežia. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľ námorného rekreačného plavidla.

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia.

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

V jednom termine skúšky je možné vykonať aj skúšku na OS vnútrozemskej vodnej cesty k vysielačkám zabudovaným v člnoch plaviacich sa na vnútrozemských vodných cestách. Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 4x fotografie

Najbližší termín kurzu Rádiotelefonista : 11.04.2017

Doklady potrebné ku skúške :
- prihláška
- farebné fotografie 2 ks vo formáte 3,5 x 3 cm
- kolky/ hotovost v hodnote 20 EUR

Cena kurzu : 100,- EUR
V prípade záujmu o individuálny kurz je cena 150 EUR.

info@prenajom-lodi.sk tu sa môžete prihlásiť: Prihláška na kurz ,
tel. + 421 910 312 399
tel. +421 903 057 345,


Termíny kurzov rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na kurz VNRP, trvá 4 hodiny, od 16,00-20,00 hod.

 Kurz Termíny kurzov Skúška

 1.

14. 02. 2017 16. 02. 2017

 2.

20. 03. 2017 24. 03. 2017

 3.

11. 04. 2017 13. 04. 2017

 4.

15. 05 2017 17. 05. 2017

 5.

13. 06. 2017 15. 06. 2017
Kapitánom s oprávnením na motorové člny a vodné skútre ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna, plachetníc a vodných skútrov. Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách, a na vybraných veľkých jazerách v blízkosti SR.

Chcete si byť istí na skúške? Je to už dlhšie, čo ste boli na lodi?
Alebo už ovládate plavbu počas dňa, je pre vás bežná? Ako prví ponúkame dodatočné denné i večerné kondičné plavby nad rámec povinného bloku plavieb v kurze na našej lodi, ktoré vás obohatia o ďalšie plavebné zručnosti, a to aj na vodných skútroch (len denná plavba).
Na kondičnú plavbu v člne si so sebou môžete zobrať 1-2 blízke osoby. Odporúčame celkový počet osôb zvážit s ohľadom na váš cieľ. Plavby chtivá partia bude mať na lodi určite iné očakávania ako vy :o))

Cena 1 hod. kondičnej plavby na motorovom člne, vodnom skútri:

motorový čln - 110 EUR/ *100 EUR
vodný skúter - 110 EUR/ *100 EUR
večerná kondičná plavba - 150 EUR/ *130 EUR, v trvani 60 min., v závislosti od podmienok plavby - počet plavidiel na toku, silný vietor a pod.

Cena kondičnej plavby na plachetnici:

celodenná kondičná plavba na plachetnici ( 40 ft a viac)- 200 EUR
4 hodinová kondičná plavba na plachetnici ( 30 ft )- 130 EUR - Piešťany, Králová nad Váhom

4 hodinová kondičná plavba na plachetnici ( 33-36 ft a viac)- 170 EUR - Balaton, Neusiedler See
Na jar 2017 pre vás pripravujeme celodenné i týždenné kondičné plavby na plachetnici s našimi kapitánmi, ktorí sú držiteľmi odbornej spôsobilosti oceánskej plavby a ktorí vás pripravia nielen na skúšky. Sobotňajšia celodenná kondičná plavba na "sladkom mori", plaviť sa budete na obývateľnej plachetnici, vo veľkosti 33-40 ft, vrátane obeda za 200 EUR, alebo 4 hodinová za 170 EUR.


Kondičná plavba na mori:

Získajte prax na mori v dlžke min. 200 NM a zložte praktickú skúšku, alebo sa zdokonalujte v ovládaní plachetnice
Termín: 29.04.-06.05.2017
Typ plavidla: Oceanis 45
Počet osôb: 8 (4 kajuty)
Marina: Sibenik, Chorvatsko
Inštruktori: držitelia poverenia Námorného úradu, oprávnení vykonávať praktické skúšky VNRP
Cena plavby: 680 EUR
Cena zahrňa: prenájom lode, inštruktor, pohonné hmoty Dalšie poplatky: strava, prístavné poplatky
*Kapitáni, ktorí absolvovali kurz u nás - 10% zľava.
Veríme, ze ponuka našich kurzov Vás oslovila. Ak by ste mali záujem o doplňujúce informácie, otázky k ďalším možnostiam, neváhajte nám napísať, alebo zavolať:


tel. + 421 910 312 399
tel. + 421 910 569 933
tel. + 421 903 057 345

email: info@prenajom-lodi.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutia na vode.Copyright © 2008 Jaromír Minařík - Hot chilli lode