Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode!Hľadáte Kapitánsky kurz, Kapitánsky preukaz, Kapitánske skúšky, Vodca malého plavidla, Veliteľ námorného rekreačného plavidla, alebo Námorný kurz, Rádiooperátor, Rádiotelefonista?

Ďakujeme za používanie www.prenajom-lodi.sk. Stánka je aj naďalej platná. V prípade záujmu vstúpte do našej novej stránky kapitánskych kurzov Hot chilli lodeVodca malého plavidla je vnútrozemský, medzinárodný preukaz na rieky a jazerá

Kapitánsky kurz na more je Veliteľ námorného rekreačného plavidla

K vydaniu preukazu na more potrebujete preukaz RadiotelefonistaS výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, individuálny a profesionálny prístup k Vám. Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás - nových kapitánov.
Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a aj preto naši absolventi dlhodobo patria medzi tých najlepších, čo sa týka výsledkov na skúškach i v praxi.Velitel námorného rekreačného plavidla - pobrežná plavba - 23.11.2018

Vodca malého plavidla - 1.3.2019
Zakúpte si kurz už teraz, za cenu roka 2018. Viac v kurze VMP

Buďte včas pripravení na leto!Celoročná ponuka:

Absolvujte obidva kapitánske kurzy - vnútrozemský a na námorný na motorové člny a plachetnice a ponúkame zľavu 100 EUR . Aj postupne.


Absolvujte obidva kapitánske kurzy - vnútrozemský a na námorný na motorové člny a ponúkame zľavu 30 EUR . Aj postupne.

TESTY - Umožníme Vám pripravovať sa na elektronickú skúšku odbornej spôsobilosti VMP A,B,C v našom testovacom portále, bez rizika


Videá zo získavania praxe na mori a na riekach, cez deň, večer a v nociPonúkame kapitánske kurzy: Vodca malého plavidla, Veliteľ námorného rekreačného plavidla a Rádiotelefonista, ktoré pre vás vykonávame vo Verejných prístavoch, a.s., a v Dome lodníkov v Bratislave.Nemáte čas ísť plachtiť na more? Skúste Balatón, či Neusiedler. S preukazom Vodca malého plavidla v skupine A, B, C máte sladké more na dosah. A pre záujemcov o preukaz Rádiotelefonista na vnútrozemskú plavbu ponúkame v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľavu.


Je to už dlhšie, čo ste boli na plachetnici, motorovom člne, vodnom skútri? Potrebujete získat nautickú a plavebnú prax? Prečítajte si viac v Kondičných plavbách.


Nestíhate ? Kúpte si voucher, alebo ho darujte ako darček.
Radi vám pomôžeme Vám aj so správnym výberom a starostlivosťou o vášho lodného miláčika.


Nielen pre našich kurzistov poskytujeme odborné a profesionálne poradenstvo a pomoc pri voľbe vhodného člna, pri plavbe, či záchrane na vode.


Vlastníme športové lode, motorové člny, vodné skútre a chartrujeme plachetnice, preto Vám v motivácii absolvovať kurz u nás možeme ponúknúť viacero variánt kurzu Vodca malého plavidla, aby ste si mohli vybrať podľa vlastných preferencií.NOVINKA Po úhrade kurzovného Vám zašleme prihlasovacie údaje a umožníme pripravovať sa na testy v našom vlastnom testovacom portále, v skutočných otázkach, ktoré budete mať na skúškach: vodcamalehoplavidla.skVarianta č. 1: Kurz VMP v skupine A - B


za zvýhodnenú cenu 239 EUR (199 EUR bez DPH )
Cena platí len do 31.12.2018. V cene 7 hodín praktickej výuky po zmene zákona od 2.1.2018.
Bežná cena kurzu 299 EUR. Zabezpečte si skvelú cenu z roka 2018 zakúpením vouchera na rok 2019.


Pre vyššiu kvalitu výuky je počet osôb v člne max. 3 osoby.
TOP PONUKA - Safari jazda na vodnom skútri v cene kurzu

Po získaní preukazu VMP získavate nárok na 30 min. skvelú jazdu na vodnom skútri z nášho pontónu vo Vlčom hrdle až po Čunovo a späť. Plavba zahŕňa palivo vodného skútra, zapožičanie plávacej vesty na skúter, prípr. ochrannú prilbu. V prípade potreby ponúkame profesionálny doprovod. Zažijete akčných 30 minút zábavy a adrenalínu. Prenájom vodných skútrov v štandardnej ponuke nájdete v sekcii prenájom.

Varianta č. 2: Kurz VMP v skupine A - B - C (motorové člny + plachetnice)


za 399 EUR a naviac v cene so Safari jazdou na vodnom skútri.
Vyberte si.

Praktický výcvik a skúška na motorovom člne a na plachetnici v cene kurzu.
Pre záujemcov o preukaz Rádiotelefonista na vnútrozemskú plavbu ponúkame v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľavu 25 EUR z ceny kurzu Rádiotelefonista.
Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet - WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splneni podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.


Miesto kurzu:

Teoretická časť : Prístav, Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)

Praktická časť : Dunaj a jeho ramená, jazdy sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu

Výcvikové plavidlá: motorové člny Four Winns 2200 (8m) a Regal 1900 (6m), vodné skútre YAMAHA, plachetnica Sportina 620

Študijný materiál je schválený Dopravným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 32 vyuč. hodín v zmysle zákona

1. Teoretická časť: Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

2. Praktická časť: Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií a ďaľšie plavebné zručnosti, ktoré získate len u nás. Praktické jazdy realizujeme na nových plavidlách, na ktorých budete skúšaní.


Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:

- žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- fotokópia vysvedčenia/ dokladu o dosiahnutom vzdelaní, minimálne základného vzdelania
- 33 EUR + 9,50 EUR - poplatok za skúšku a vydanie preukazu
- stiahnite si tlačivá, alebo vám ich pošleme mailom - www.nsat.sk

c
Časové rozpätie kurzu : Piatok 16,00 - 20,00 hod.
Sobota 8,00 - 18,00 hod.
Nedeľa 8,00 - 17,00 hod.
Prihláška na kurz


tel. +421 910 312 399
tel. + 421 910 429 511
tel. + 421 910 569 933
prenajom@lodi.sk


Termíny kurzov 2019
O termíne skúšky rozhoduje Dopravný úrad podľa jeho kapacít, spravidla do 2 týždňov.


  Termíny kurzov Bratislava Skúška na DÚ Bratislava

 

01. 03. – 03. 03. 2019 21. 03. 2019

 

29. 03. – 31. 03. 2019 11. 04. 2019

 

12. 04. – 14. 04. 2019 02. 05. 2019

 

10. 05. – 12. 05. 2019 30. 05. 2019

 

07. 06. – 09. 06. 2019 27. 06. 2019


Na základe zmeny zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v roku 2010 a zmeny a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme sa ako prví stali držiteľmi poverenia Dopravného úradu na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodcu malého plavidla, ktoré vykonávame v kategóriách A, B, C.

- odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.

Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 .

Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva naša spoločnosť Hot chilli lode, s.r.o. kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

Preukaz VNRP potrebujete ak má rekreačné plavidlo:
- celkovú dĺžku viac 2,5m a maximálne do 24 m
- výkon hlavného motora je vyšší ako 4 kW
- plocha základného oplachtenia je väčšia ako 12 m2
- počet osôb na palube je max. 12


Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

Stupeň C - pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.
Stupeň B - morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia
Stupeň A - oceánska plavba na mori bez obmedzenia


Štúdijný materiál schválený Námorným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

Kurz v úrovni stupňa C:
Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej zo základných vedomostí z predmetov:
- Navigácia
- Plavebná náuka - vrátane plachetníc
- Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG 1972
- Meteorológia
- Zdravoveda
- Základy jachtárskeho slovníka v AJ

Doklady potrebné k vydaniu preukazu :

- vek 18 rokov - žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
- žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori
- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
- potvrdenie o plavebnej praxi/ o naplávaných 200 NM na plachetnici, alebo 100 motohodín na motorovom člne - záujemcom umožníme nadobudnúť prax
- 2 farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm
- poplatok/ kolok v hodnote 40,- EUR
- odborná spôsobilosť - Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby ( v ponuke)

Cena kurzu : 350,- EUR


Časové rozpätie kurzu :

Piatok 8,00 - 20,00 hod.
Sobota 8,00 - 18,00 hod.
Nedeľa 8,00 - 15,00 hod.Skúška sa trvá spravidla od 8,00 hod- 15,00.


Prihláška na kurz

tel. + 421 910 312 399
tel. + 421 910 429 511
prenajom@lodi.skTermíny kurzov pre plavebnú oblasť "C" do 12 NM od pobrežia


 Kurz Termíny kurzov Skúška

 

24. 08. – 26. 08. 2018 11. 09. 2018

 

28. 09. – 30. 09. 2018 15. 10. 2018

 .

26. 10. – 28. 10. 2018 12. 11. 2018

 .

23. 11. – 25. 11. 2018 11. 12. 2018Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm od pobrežia. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľ námorného rekreačného plavidla.

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia.

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

V jednom termine skúšky je možné vykonať aj skúšku na OS vnútrozemskej vodnej cesty k vysielačkám zabudovaným v člnoch plaviacich sa na vnútrozemských vodných cestách. Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 4x fotografie

Pre záujemcov o preukaz Rádiotelefonista na vnútrozemské vodné cesty ponúkame v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľavu 25 EUR z ceny kurzu Rádiotelefonista.

Doklady potrebné ku skúške :
- prihláška
- farebné fotografie 2 ks vo formáte 3,5 x 3 cm
- kolky/ hotovost v hodnote 20 EUR

Cena kurzu : 100,- EUR
V prípade záujmu o individuálny kurz je cena 280 EUR.

prenajom@lodi.sk tu sa môžete prihlásiť: Prihláška na kurz ,
tel. + 421 910 312 399
tel. +421 910 569 933 ,


Termíny kurzov rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na kurz VNRP, trvá 4 hodiny, od 16,00-20,00 hod.

 Kurz Termíny kurzov Skúška

 

26. 08. 2018 17. 09. 2018

 

30. 09. 2018 29. 10. 2018

 

28. 10. 2018 19. 11. 2018

 

25. 11. 2018 17. 12. 2018
Kapitánom s oprávnením na motorové člny a vodné skútre ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna, plachetníc a vodných skútrov. Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách, a na vybraných veľkých jazerách v blízkosti SR.

Chcete si byť istí na skúške? Je to už dlhšie, čo ste boli na lodi?
Alebo už ovládate plavbu počas dňa, je pre vás bežná? Ako prví ponúkame dodatočné denné i večerné kondičné plavby nad rámec povinného bloku plavieb v kurze na našej lodi, ktoré vás obohatia o ďalšie plavebné zručnosti, a to aj na vodných skútroch (len denná plavba).
Na kondičnú plavbu v člne si so sebou môžete zobrať 1-2 blízke osoby. Odporúčame celkový počet osôb zvážit s ohľadom na váš cieľ. Plavby chtivá partia bude mať na lodi určite iné očakávania ako vy :o))

Cena 1 hod. kondičnej plavby na motorovom člne, vodnom skútri:

motorový čln - 110 EUR/ *100 EUR
vodný skúter - 110 EUR/ *100 EUR
večerná kondičná plavba - 150 EUR/ *130 EUR, v trvani 60 min., v závislosti od podmienok plavby - počet plavidiel na toku, silný vietor a pod.

Cena kondičnej plavby na plachetnici:

celodenná kondičná plavba na plachetnici ( 40 ft a viac)- 200 EUR
3 hodinová kondičná plavba na plachetnici ( 30 ft )- 130 EUR - Piešťany, Králová nad Váhom

4 hodinová kondičná plavba na plachetnici ( 33-36 ft a viac)- 170 EUR - Balaton, Neusiedler See, min. počet osôb dohodou
Na jar 2017 pre vás pripravujeme celodenné i týždenné kondičné plavby na plachetnici s našimi kapitánmi, ktorí sú držiteľmi odbornej spôsobilosti oceánskej plavby a ktorí vás pripravia nielen na skúšky. Sobotňajšia celodenná kondičná plavba na "sladkom mori", plaviť sa budete na obývateľnej plachetnici, vo veľkosti 33-40 ft, vrátane obeda za 200 EUR, alebo 4 hodinová za 170 EUR.


Kondičná plavba na mori:

Nemáte dostatok času na týždennú plavbu? Získajte prax na mori v dlžke 200 NM a zložte praktickú skúšku, alebo sa zdokonalujte v ovládaní plachetnice

Termín: 13.10.-16.10.2018
Typ plavidla: Oceanis 38
Počet osôb: 6 (3 kajuty)
Marina: Biograd, Chorvatsko
Inštruktori: držitelia poverenia Námorného úradu, oprávnení vykonávať praktické skúšky VNRP
Cena plavby: 500 EUR
Cena zahrňa: prenájom lode, inštruktor, pohonné hmoty, prístavné poplatky, praktickú skúšku v hodnote 170 EUR
Dalšie poplatky: strava


Termín: 16.10. - 19.10.2018
Typ plavidla: Oceanis 38
Počet osôb: 6 (3 kajuty)
Marina: Biograd, Chorvatsko
Inštruktori: držitelia poverenia Námorného úradu, oprávnení vykonávať praktické skúšky VNRP
Cena plavby: 500 EUR
Cena zahrňa: prenájom lode, inštruktor, pohonné hmoty, prístavné poplatky, praktickú skúšku v hodnote 170 EUR
Dalšie poplatky: strava

Veríme, ze ponuka našich kurzov Vás oslovila. Ak by ste mali záujem o doplňujúce informácie, otázky k ďalším možnostiam, neváhajte nám napísať, alebo zavolať:


tel. + 421 910 312 399
tel. + 421 910 569 933
tel. + 421 910 429 511

email: prenajom@lodi.sk
Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutia na vode.
Copyright © 2008 Jaromír Minařík - Hot chilli lode